Logo Dzwonek Sp. z o.o. - Usługi projektowe

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wciąż ewoluująca technologia umożliwia teraz efektywne i ekologiczne przetwarzanie odpadów, co sprawia, że każdy rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków staje się nie tylko praktycznym rozwiązaniem, ale również kluczowym elementem dbałości o naszą planetę. Co istotne, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej, co czyni ją niezależnym i elastycznym rozwiązaniem dla osób poszukujących efektywnych metod zarządzania ściekami bez konieczności korzystania z tradycyjnej infrastruktury wodociągowej.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków funkcjonuje poprzez dwuetapowy proces, inicjowany przez sekwencję beztlenowego i następnie tlenowego oczyszczania. W pierwszym etapie ścieki trafiają do jedno- lub wielokomorowego osadnika gnilnego, gdzie bakterie beztlenowe oraz procesy fizyczne, takie jak floatacja i sedymentacja, przyczyniają się do biochemicznych przemian. To powoduje fermentację i rozkład stałej frakcji osadu na rozpuszczalne w wodzie związki oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Klarowna część ścieków, zwana szarą wodą, przepływa przez kosz filtracyjny i kierowana jest do studzienki rozdzielczej po dwóch lub trzech dniach.

W drugim etapie, po przejściu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki podlegają dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. W tym procesie następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla środowiska. To kompleksowe podejście zapewnia skuteczną eliminację substancji niebezpiecznych, umożliwiając w efekcie bezpieczne i ekologiczne odprowadzanie ścieków.

Czy trzeba zgłaszać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak każdy jej posiadacz zobowiązany jest powiadomić urząd miejski i jej zbudowaniu. Jak głosi art. 152 ust. 1 Uprawa ochrony środowiska: Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska […]. Choć dopiero w ustawie o odpadach możemy przeczytać, co rzeczywiście ma negatywny wpływ na środowisko, zapewniamy, że oczyszczalnia znajduje się w tym gronie. Zawiadomienie o eksploatacji oczyszczalni należy zgłosić do Burmistrza jeszcze przed rozpoczęciem jej działania.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – rodzaje

Istnieją różne rodzaje przydomowej oczyszczalni ścieków, różniących się metodami oczyszczania oraz zastosowaniem technologii, aby efektywnie usuwać zanieczyszczenia z odprowadzanych ścieków:

  • Oczyszczalnia drenażowa rozsączająca
  • Oczyszczalnia z filtrem piaskowym
  • Oczyszczalnia gruntowo-roślinna
  • Oczyszczalnia z osadem czynnym
  • Oczyszczalnia ze złożem biologicznym

Jak często trzeba opróżniać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Choć nie da się jednoznacznie określić, jak często przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być opróżniania, ponieważ zależy to od jej wielkości, a także ilości domowników, to jesteśmy pewni, że wśród dokumentacji technicznej każdy właściciel znajdzie taką informację. Najczęściej odbywa się to od 2 do 4 razy w ciągu roku.

Warto pamiętać, że odpady powinny być w odpowiedni sposób zutylizowane. Zabronione jest wylewanie ścieków na łąki, pola czy do pobliskich zbiorników wodnych. Takie działania zagrożone są karą do 5000 złotych.

Jaki jest koszt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków zależy głównie od rodzaju oczyszczalni lub zbiornika, na jakie się zdecydujesz. Rodzaj gleby, na której ma być zainstalowana, także należy brać pod uwagę, ponieważ różne gleby wymagają różnych rozwiązań technologicznych. Ponadto ilość osób korzystających z oczyszczalni także jest istotnym elementem, który wpływa na wydajność systemu. Różnice w tych czynnikach mają bezpośredni wpływ na koszty związane z budową i utrzymaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.