Zrealizowane projekty

 • „Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN 32 w  Starych Żukowicach.
 • Projekt instalacji wewnętrznych wodno kanalizacyjnych oraz wentylacji– warsztat samochodowy – Andrespol, ul. Teligi.
 • „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik”
 • Pozyskanie prawa do terenu dla 30km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krużlowa Wyżna oraz Krużlowa Niżna
 • „Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łodzi przy ul. Byszewskiej „
 • „Budowa przyłącza wodociągowego do działki  w Bobolicach w gminie Niegowa
 • „Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej dla domu jednorodzinnego położonego w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów”
 • ” Budowy sieci wodociągowej wraz z 6 przyłączami miejscowości Wąsosz w gminie Szubin”
 • „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn110x10,0 PE100 SDR11 w Dąbrówce Tuchowskiej”.
 • „Budowa sieci wodociągowej dn110x10,0mm PE-HD100  przy ulicy Moskule w Łodzi wraz z 6 przyłączami”
 • ” Budowa zewnętrznej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego położonego w miejscowości Dębówka, gm. Błonie”
 • ” Projekt instalacji gazowej dla lokalu mieszkaniowego na ul. Gabriela Hałubki , Katowice”
 • Pozyskanie prawa do terenu dla projektowanego odwodnienia w miejscowości Krzeczów
 • „Projekt Instalacji WOD-KAN-GAZ-CO dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Wrocławiu”
 • Pozyskanie prawa do terenu dla projektowanego odwodnienia w miejscowości Niedzieliska
 • „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla istniejącego budynku na w miejscowości Sudół gmina Jędrzejów”
 • „Projekt instalacji WOD-KAN-GAZ-CO wraz z przyłączami domu jednorodzinnego dwulokalowego w Ursusie(WARSZAWA)”
 • „Adaptacja instalacji WOD-KAN-GAZ-CO dla domu jednorodzinnego położonego przy ul. Henrykowskiej w Łodzi”
 • „Adaptacja instalacji WOD-KAN dla domu jednorodzinnego położonego przy ul. Kolumny w Łodzi”
 • ” Projekt Instalacji WOD-KAN-GAZ-CO dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarnowie”
 • „Odwodnienie powierzchni utwardzonych położonych w granicach ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Józefowie”
 • „Adaptacja instalacji WOD-KAN-GAZ-CO dla domu jednorodzinnego położonego przy ul. Brzesińskiej w Łodzi”
 • „Adaptacja instalacji WOD-KAN-GAZ-CO dla domu jednorodzinnego położonego przy ul. Listopadowejw Łodzi”
 • „”Przełożenia odcinka przyłącza gazowego dla domu jednorodzinnego położonego na działce o w mieście Tarnów przy ul. Nowodąbrowskiej „
 • Projekt centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla szkoły położonej w miejscowości Borowa
 • Projekt centralnego ogrzewania dla budynku administracyjnego położonego w miejscowości Borowa
 • Projekt przepompowni w miejscowości Przewóz
 • Projekt centralnego ogrzewania wraz z absorpcyjnymi gazowymi pompami ciepła dla budynku przedszkola położonego w miejscowości Brzostek
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego w Józefowie”.