O mnie

  • 2015.10- Obecnie  Prowadzenie własnej działalności
  • 2015.06-  Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej.
  • 2014.09- 2015.06 PROCARPATIA– Kierownik Projektów

Udział w projektowaniu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oraz instalacji wewnętrznych.

  • 2013.11- 2014.08 MGGP Projekt Spz.o.o – Kierownik Projektu

Zarządzanie projektem pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z obiektami towarzyszącym” (zarządzanie projektem, koordynacja zespołu projektowego nadzorowanie realizacji budżetu projektu).

  • 2013.01- 2013.11 MGGP Projekt Spz.o.o – Asystent Projektanta

Realizacja projektu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z obiektami towarzyszącym” (występowanie o warunki przekroczeń do odpowiednich organów,prowadzenie uzgodnień dla inwestycji, sporządzanie przygotowanie dokumentacji do postępowania administracyjnego dla realizacji inwestycji ).

  • 2010.07- 2012.12 MGGP S.A – Asystent Projektanta

Realizacja projektów pn :

– „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz- Ostrowiec Świętokrzyski” (opracowani koncepcji gazociągu, występowanie o warunki przekroczeń do odpowiednich organów, rysowanie profili podłużnych ).

-„ Infrastruktura około lotniskowa międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach – Gospodarka Wodno Ściekowa „(opracowanie koncepcji kanalizacji na  wybranych zadaniach, przygotowanie rysunków technicznych, rysowanie profili podłużnych ).

– „Budowa Magistrali wodociągowej – Rogi – Równe” (przygotowanie rysunków technicznych).

  • 2010.02-2010.07 MGGP S.A – staż na stanowisku Asystent Projektanta

Realizowanie projektów pn :

– „Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mszana Górna oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łętowe” (opracowanie koncepcji  kanalizacji, przygotowanie rysunków technicznych, rysowanie profili podłużnych).