Oferuję:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na terenie całej Polski w zakresie:

 • Sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej;
 • Przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych  i gazowych;
 • Wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych;

Również świadczę usługi z zakresu:

 • Przygotowanie dokumentacji do projektu budowlanego/wykonawczego:
  • Sporządzanie planu zagospodarowania terenu
  • Kreślenie profili podłużnych
  • Wykonywanie rysunków szczegółowych
  • Wykonywanie opisu technicznego
 • Pozyskania prawa do terenu dla inwestycji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i innych.
 • Przeprowadzanie postępowania administracyjnych zgodnie z art.124 oraz 124a gospodarki nieruchomościami (czasowe ograniczenie prawa własności)